Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmeid töötleb Kassu OÜ Reg. nr. 16425766Kalasadama tn 4a-47 Tallinn Harjumaa 10415; Telefon (+372)58871900; Email: info@villatv.ee. Kassu OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Töödeldavad isikuandmed

Ees- ja perekonnanimi;

Telefoni number;

E-mail;

Kaupade ja teenuste maksumus;

Pangakonto number.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad kellele info edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt osutatavale raamatupidajale.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmete ligipääs

Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutuvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.

Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti (info@villatv.ee).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (Kassu OÜ Reg. nr. 16425766; Kalasadama tn 4a-47 Tallinn Harjumaa 10415; Telefon (+372)58871900; Email: info@villatv.ee). 

Villa TV Episoodide Vaatamise Privaatsuspoliitika

1. Isikuandmete töötlemine
Isikuandmeid töötleb Kassu OÜ Reg. nr. 16425766; Kalasadama tn 4a-47 Tallinn Harjumaa 10415; Telefon (+372)58871900; Email: info@villatv.ee. Kassu OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja sõltuvalt maksest kas Maksekeskus AS-le, Zlick Ltd-le või Montonio OÜ-le.
Oma tegevuses lähtub Kassu OÜ isikuandmete töötlemise nõuetest. Teeme kõik endast oleneva selleks, et isikuandmete töötlemine oleks läbipaistev ja kliendile arusaadav. Samuti lähtume põhimõttest, et kogume ja töötleme isikuandmeid konkreetsetel ja eelnevalt kindlaks määratud õiguspärastel eesmärkidel, eelkõige veebipoe tellimustega seotud tellimuste täitmise eesmärgil. Palume meile edastada õiged ja ajakohased andmed ning teeme kõik endast oleneva, et ka meie poolt hoitavad andmed vastaksid samadele standarditele. Me ei hoia klientide andmeid igavesti ning seetõttu oleme seadnud selged kriteeriumid, millistel juhtudel ja milliste kriteeriumide alusel me isikuandmeid kustutame. Teeme kõik endast oleneva, et hoida teie isikuandmeid kaitstult ja turvaliselt.
2. Töödeldavad isikuandmed:
Ees- ja perekonnanimi;
Telefoni number;
E-mail;
Kaupade ja teenuste maksumus;
Pangakonto number.
3. Isikuandmete töötlemise eesmärk
Isikuandmeid kasutatakse kliendi veebilehel villatv.ee tehtud tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ärianalüütilistel eesmärkidel .
Pangakonto numbrit kasutatakse vajadusel kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid, nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika koostamiseks.
4. Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Uudiskirja (subscription) ja otseturustusteadete saatmise õiguslikuks aluseks on andmesubjekti nõusolek.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
5. Vastuvõtjad kellele info edastatakse
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse tellimuste täitmise eesmärgil kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Isikuandmed edastatakse teenusepakkuja poolt raamatupidajale raamatupidamise seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
6. Turvalisus ja andmete ligipääs
Isikuandmeid hoitakse vimeo.com, shopify.com ja veebimajutus.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
7. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.
Täiendavate isikuandmetega seotud päringute korral pöörduge palun aadressil info@villatv.ee klienditoe poole.
8. Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel (uudiskiri), siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel. Nõusoleku tagasivõtmisel lõpetatakse kliendile uudiskirja edastamine.
9. Säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a. juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
10. Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks omal soovil tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Juhime tähelepanu asjaolule, et igat sellist taotlust hindame me eraldiseisvalt, kuivõrd mõnikord oleme seadusest tulenevalt kohustatud teatud andmeid seaduse alusel siiski edasi hoidma, seda isegi siis, kui esitate meile omapoolse taotluse isikuandmete kustutamiseks.
Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
11. Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele (ja teistele andmesubjekti poolt esitatud taotlustele) vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele. Juhime omalt poolt tähelepanu ka asjaolule, et saame teie isikuandmed üle kanda ainult olukorras, kus see on tehniliselt võimalik ning kehtivate õigusnormidega kooskõlas.
12. Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti (info@villatv.ee).
13. Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (Kassu OÜ Reg. nr. 16425766; Kalasadama tn 4a-47 Tallinn Harjumaa 10415; Telefon (+372)58871900; Email: info@villatv.ee).
Oma õiguste kaitseks on võimalik pöörduda ka kohtusse või Andmekaitse Inspektsiooni poole (https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid).